Webmaster

 

Funding Solutions besteedt veel zorg aan de inhoud (de content) van deze website. De gegevens die via de website worden verstrekt, zijn eigendom van Funding Solutions B.V.

Toch kan Funding Solutions, noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van gegevens voor welk gebruik dan ook garanderen. Aan de inhoud van de site kan tegenover Funding Solutions geen rechten worden ontleend.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte gegevens periodiek, zonder aankondiging, kunnen worden gewijzigd.

Funding Solutions sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van .nl. of met de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Funding Solutions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website of downloaden van documenten.

Het letterlijk overnemen van tekst, afbeeldingen, logo's en het gebruiken van tekst voor andere doeleinden, is verboden, mits schriftelijk aangevraagd en na toestemming van de webmaster.

Het letterlijk overnemen van nieuwsberichten uit de subsidiedatabase Fundingcontrol is verboden, mits schriftelijk aangevraagd bij de webmaster en na toestemming van de webmaster.

Indien u denkt dat gegevens op deze website onjuist zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij beheer van deze website:

 
Funding Solutions B.V.

Contact via e-mail

Tel. 088 2020 404

Meer weten? Laat uw gegevens achter of bel 088 2020 404